KOODA VIỆT NAM Email hỗ trợ: Lienhe@Kooka.vn Tư vấn Online: 1900 63 69 35

Sản phẩm lỗi kỹ thuật (lỗi do nhà sản xuất), chi tiết tại mục A và B bên dưới:

Thời gian áp dụng: 15 ngày từ ngày mua (ngày trên phiếu giao hàng)

A. Đổi sản phẩm khác:

  1. Đổi sản phẩm giống hệt nhau (cùng model, cùng màu, cùng dung lượng…): 1 đổi 1
  2. Trong trường hợp không còn sản phẩm giống hệt nhau khách được đổi sản phẩm khác, có 2 sự lựa chọn:
  • Đổi sản phẩm tương đương có giá trị > 50% giá trị sản phẩm lỗi (bù hoặc hoàn tiền phần chênh lệch nếu có)
  • Đợi điều chuyển sản phẩm về - tối đa 7 ngày.

B. Trả sản phẩm

  1. ASANZO Shop  hoàn lại 80% giá trị theo hóa đơn.
  2. Phần chênh lệch giá là khoản phí sử dụng khách phải trả & ASANZO Shop xuất hóa đơn GTGT cho khoản phí này.